kidZbrein
Je kan het zelf maar hoeft het niet alleen te doen!

Mogelijkheden en tarieven kidZbrein

Vanaf 1 augustus 2024 is het uurtarief voor bestaande en nieuwe trajecten € 85,00.

Locatiekosten zijn hierbij inbegrepen. Voor schooltrajecten geldt een scholentarief. 

Aanbod

Training Ik leer leren

Kinderen en jongeren begeleiden en coachen op het gebied van leren. Centraal staat het bewust maken van, en het eigen gaan maken van voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen. De zogenaamde excecutieve functies. Dit gaat niet over de inhoud van het leren maar over hóe je leert. Hier gaan we vijf weken, 1 keer in de week mee aan de slag!

Concreet:
Wat is je persoonlijke leerstijl?
Wat is je talent? Hoe zet je dat effectief in, hoe werkt je brein wat betreft leren.
Wat is je leerstrategie?
Hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan.
Hoe ga je om met stress?
Hoe ga je om met spanning en/of faalangst. Welke handvatten werken voor jou.
Hoe blijf je geconcentreerd?
Wat werkt voor jou en hoe hou je vol.
Hoe motiveer je je zelf?
Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen. Hoe activeer je jezelf.
Hoe plan en organiseer je je werk?
Hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat je je planning uitvoert en ook nog vrije tijd hebt.
Terugkijken en evalueren.
Hoe pak je zaken aan, wat werkte en hoe kan het beter.

Doelgroep: voor kinderen in groep 7, groep 8 en de brugklas. Ook geschikt voor kinderen die vastlopen in het 2e en 3e leerjaar van de middelbare school.

De Ik leer leren training is ook erg geschikt voor
meer- en hoogbegaafde kinderen. Op de middelbare school blijkt dat leren niet meer vanzelf gaat, je redt het niet meer op geheugen alleen. Door aan de slag te gaan met de vaardigheden van het 'leren leren' krijgen kinderen handvatten en inzichten om weer plezier in school en leren te krijgen!

Kijk voor meer informatie over de training op https://teaadema.nl/ik-leer-leren/

Tarieven

Voor alle trainingen geldt een toeslag van € 10,00 uur voor begeleiding op locatie: thuis, op school of in bibliotheek Aalsmeer.

Training

Groep/privé

Duur

Tarief

Werkboek

Ik leer leren

Privé

5 x 1,5 uur

 € 85,00 per uur 

Eenmalig € 37,50 


Groep
(max 5 tieners)

5 x 1,5 uur

 Vastgesteld landelijk tarief
tot € 249,00 inclusief werkboekTraining Beter begrijpend lezen: Alle teksten de baas 

Begrijpend lezen is de basis voor bijna alle vakken op school. Het goed kunnen begrijpend lezen is belangrijk voor het succes bij leren. Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel.

Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaan. Ook bij redactiesommen bij rekenen is het leggen van verbanden belangrijk. Verhaaltjessommen oplossen is deels begrijpend lezen! En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook bij aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat.....maar begrijpen vaak niet wat ze leren. Ze kunnen de leerstof reproduceren maar inzichtvragen beantwoorden blijkt lastig.

In 6 lessen ontwikkelen kinderen vaardigheden waarmee ze een stuk tekst kunnen overzien, verschillende leesstratgieën kunnen toepassen, soorten teksten kunnen herkennen. We doen spelletjes met signaalwoorden, verwijswoorden, synoniemen en woordenschat. Ook besteden we aandacht aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren.

Doelgroep: voor kinderen in groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 

Training

Groep/privé

Duur (gemiddeld)

Tarief

Werkbladen

Beter begrijpend lezen

Privé

6/10 x 1,5 uur

 € 85,00 per uur 

Inclusief


Groep
(Max 5)

6 x 1,5 uur

Groepsprijs afhankelijk van aantal tieners 

Inclusief


Sociale vaardigheidstraining Strong Kids 

Kinderen krijgen met deze sociale vaardigheidstraining handvatten aangereikt om zich beter staande te kunnen houden en zich prettiger te voelen in sociale situaties. Kinderen leren weerbaarder te worden, een groei-mindset te ontwikkelen, zelfverzekerder te zijn in verschillende sociale situaties, een beter zelfbeeld te ontwikkelen en te leren dat ze er mogen zijn! Positief effect hierbij is dat er meer tijd en energie vrijkomt voor leren. Je zit lekkerder in je vel, concentreren gaat beter met als gevolg betere leerresultaten. 

In 8 lessen gaan we aan de slag met:
het ontwikkelen van weerbaarheid, weten wat je wel en wat je niet wil, durven zeggen wat je wil, je manier van communiceren, grenzen aan durven geven, keuzes durven maken.
Ook komt assertiviteit aan bod: het opkomen voor jezelf en je eigen mening en tegelijkertijd anderen daarbij in hun waarde kunnen laten. Ander onderdeel van de training is flexibiliteit en het adaptief vermogen oefenen. Hoe ga je om met faalangst, veranderingen, teleurstellingen, boosheid en verdriet. Als laatste werken we aan het zelfbeeld en metacognitie. Dat betekent  dat kinderen leren positief over zichzelf te denken en met andere ogen naar zichzelf te kijken.

Doelgroep: Strong kids is speciaal voor kinderen in groep 5, 6, 7, en 8 én voor kinderen in de brugklas en onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Training

Groep/privé

Duur

Tarief

Werkbladen

Strong kids

Privé

 1 uur

€ 85,00 per uur

Inclusief


Groep (max 5)

1,5 uur

Groepsprijs afhankelijk van aantal tieners 

Inclusief


Workshop Motivatie verhogen

De 'motivatieknop' lijkt bij pubers soms onvindbaar. Waarschijnlijk komen antwoorden als:  'geen zin', 'straks', 'komt wel' bekend voor. Het doel van deze workshop is gericht op meer inzicht en meer grip krijgen op de eigen leermotivatie. Hoe gaat die motivatieknop (weer) aan? En wat levert dat je op? We gaan aan de slag met een motivatietest en afwisselende, uitdagende opdrachten.

Tijdens de drie bijeenkomsten onderzoeken we belangrijke kenmerken van motivatie: de overtuiging dat je iets kan, het gevoel dat je erbij hoort, de ervaring dat je zelf mag bepalen wat je doet. We kijken naar de doelen die je nu en in de toekomst wil halen. Wat zijn je gedachten daarover, hoe kan je die positief inzettten, wat kan je al, wat heb je nog nodig , welke besluiten en verantwoordelijkheden zijn hiervoor nodig? 

Met deze workshop krijgen kinderen niet alleen meer motivatie voor leren. Bijkomend voordeel is dat ook schoolresultaten verbeteren. 


Doelgroep: Pubers, kinderen in de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. 

Training

Groep/privé

Duur

Tarieven

Werkbladen

Motivatie verhogen

Privé

3 x 1,5 uur

€ 85,00 per uur

Inclusief


Groep (max 5)

 3 x 1,5 uur

Groepsprijs afhankelijk van 
aantal tieners

Inclusief


Bijles en remedial teaching basisschool

kidZbrein biedt bijles en remedial teaching voor rekenen, (werkwoord)spelling en taal. B
ijles is het herhalen van de leerstof die op school al aangeboden is en kan worden ingezet bij het inhalen van achterstanden en bij het aanpakken van knelpunten. Ook is het geschikt voor kinderen die veel baat hebben bij meer uitleg en extra tijd voor (in)oefenen. 

Doordat de lessen één op één gegeven wordt, sluit het goed aan bij de persoonlijke behoefte van kinderen. De lesstof wordt zo uitgelegd dat kinderen in hun eigen tempo de de stof gaan begrijpen en het zich eigen maken. Resultaat is betere schoolresultaten, kinderen gaan meer in zichzelf geloven en hun zelfvertrouwen groeit! Soms blijk dat 'rot'vak ineens best leuk. 

Doelgroep: voor kinderen in groep 5, 6, 7, en 8 van de basisschool. 

Training

Groep/privé

Duur

Tarieven

Werkbladen

Bijles

Privé

0,45 min -1,5 uur

€ 85,00 per uur

Inclusief


Ook basisscholen kunnen kidZbrein inzetten voor schoolbrede extra begeleiding en ondersteuning op alle (vak)gebieden. Voel je welkom om contact op te nemen om mogelijkheden te bespreken!

Aansluitend op een aantal trainingen biedt kidZbrein ook op maat gemaakte trajecten aan. Je kan hierbij denken aan een 'Stap in de brugklas' traject of een 'Goed van start' traject in de eerste 6-8 weken van de middelbare school.